Diensten

(klik indien gewenst op een dienst om naar de bijhorende tekst te scrollen)

Snoeien

Snoeien van bomen lijkt simpel, maar door een gebrek aan kennis worden er soms mooie en waardevolle bomen onherstelbaar verminkt. Voor het welzijn van de boom is snoeien niet noodzakelijk maar er zijn echter verschillende verantwoordbare redenen om bomen toch te snoeien:

 • een gebouw staat de groei van de boom in de weg
 • dode en loszittende takken vormen een gevaar
 • de boom is aangetast (ziekte)
 • bomen in een bepaalde vorm krijgen

Een goede synergie tussen mens en natuur staat voorop. Snoeien kan zowel al klimmend als met een hoogtewerker gebeuren.

Snoeien kan in principe het hele jaar door. Bij voorkeur in de zomer wegens weinig sapstroomverlies, kleinere kans op bastinscheuring en goede wondafgrendeling en overgroeiing. Er zal zich ook minder waterlot vormen en kans op ziektes/aantastingen is veel kleiner.

Per snoeibeurt mogen we 20% van de totale bladmassa wegnemen. Indien meer noodzakelijk of gevraagd is dan zal de snoei over meerder jaren gespreid moeten worden. Wanneer we de 20%-regel niet respecteren zal de boom een te grote shock krijgen met overvloedige vorming van waterlot tot gevolg. De boom is dan ook vatbaarder voor aantastingen en ziektes.

Vellen

Soms is de boom verwijderen nog de enige mogelijkheid. Je boom kan een acuut gevaar vormen of er is een gevaarlijk aftakelingsproces. Het professioneel verwijderen van de bomen, ongeacht de standplaats, kan op diverse manier gebeuren:

 • al klimmend de boom ontmantelen met zorg voor aanpalend huis, terras, tuinhuis, ...
 • afbreken met hoogtewerker of telescopische kraan
 • in zijn geheel vellen bij voldoende ruimte

Stormschade

Na een storm kan een boom of een tak voor een groot gevaar zorgen. Hij staat op punt om om te vallen of is al gevallen op uw huis, tuinhuis, auto, ... Wij verwijderen deze op een veilige en verantwoorde manier.

Stormschade komt ongewenst, maar wij helpen je zo snel mogelijk uit de nood. Voor dringende zaken kan je ons best telefonisch contacteren 0468/25.28.82

Boomonderzoek

Ieder boomonderzoek begint met het visueel controleren van de boom. We controleren op ziektes en aandoeningen, stabiliteit en breukgevoeligheid. Afhankelijk van de diagnose is bijkomend onderzoek noodzakelijk. Hij staat op punt om om te vallen of is al gevallen op uw huis, tuinhuis, auto, ... Wij verwijderen deze op een veilige en verantwoorde manier.

 • VTA - visual tree assessment: interne gebreken kunnen ontdekt worden aan de hand van de signalen aan de buitenkant van de boom.
 • standplaatsverbetering: conditie van de standplaats en het wortelsysteem van de boom heeft een grote invloed op de gezondheid van de boom.
 • kroonverankering: potentieel gevaarlijke takken gaan we dynamisch verankeren aan sterke, gezonde takken. Uitbreken van de tak zullen we niet verhinderen, maar schade zal minimaal zijn doordat hij in dynamische verankering blijft hangen.
 • trekproef + tomografie: via 2 gestandaardiseerde proeven gaan we na of de boom sterk genoeg is en hoe deze er aan de binnenkant uit ziet.
 • waardebepaling: uniforme methode voor waardebepaling bij oa schadevergoedingen.
 • ...

Verwerking van hout & wortels

Snoei- en vellingswerken brengen heel wat hout en takken met zich mee. Naar eigen wens verhakselen we alles of zagen we stammen tot brandhoutformaat.

Na het vellen van een boom blijft een boomstronk met een zeer sterk wortelgestel achter. Het is quasi onbegonnen werk om deze uit te graven, al zeker niet bij een grote boom. Daarom is het aan te raden om de boomwortels te verwijderen met een wortel- of stronkenfrees.

Aanplanten

Om een duurzame keuze te maken moet men rekening houden met het eindbeeld en de standplaats. Het start allemaal met de juist boomkeuze in functie van de beschikbare grond. Kleine bomen worden nu éénmaal groot:

 • grootte en breedte van de boom
 • grootte van de standplaats
 • vorm van de kruin
 • kroondichtheid
 • windgevoeligheid
 • ...